Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacji w Warszawie przy ul. Wokalnej

Informujemy, że w dniu 18.09.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wokalnej.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.