Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

Ze względu na awarię stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim, do czasu naprawy urządzeń pomiarowych, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 nie będa dostępne na portalu "Jakość powietrza"