Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono wykonywanie pomiarów dwutlenku azotu na stacji monitoringu jakości powietrza w Jaśle przy ul. Sikorskiego

Informujemy, że wznowiono pomiary dwutlenku azotu na stacji monitoringu jakości powietrza w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.