Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Śmiałego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Śmiałego od dnia 20.09.2023 r. od godz. 12.00, spowodowany jest awarią łączności. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 25.09.2023 r. od godz. 12.00 przywrócono wyniki na stacji.