Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach w Warszawie przy ul. Bajkowej i w Żyrardowie

Informujemy, że w dniu 21.09.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Bajkowej i w Żyrardowie przy ul. Roosevelta.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.