Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim

Informujemy o wznowieniu pracy mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5  w Lwówku Śląskim (DsLwowekslaskMOB). Wyniki pomiarów są już widoczne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza".