Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu średniorocznego dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu na terenie miasta Krakowa, rejon Al. Krasińskiego.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.