Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego i w Borsukowiźnie.

Wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego 34 i w Borsukowiźnie.

Wyniki są  dostępne poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.