Główny inspektorat ochrony środowiska
Akcja edukacyjna dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na prośbę Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku, zorganizował dla uczniów klas I-IV lekcję pokazową na temat źródeł i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.

Przedstawiciele GIOŚ z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach i z Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Kielcach pokazali oraz wyjaśnili uczniom w jaki sposób wykonuje się badania stanu środowiska, m.in. jak wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza, w jaki sposób prowadzone są badania wód, a także jak wyglądają pomiary hałasu.

Uczniowie wykazywali się wiedzą o środowisku, dowiedzieli się jak korzystać z portalu oraz aplikacji „Jakość Powietrza GIOŚ”, zobaczyli też jak wykonywane są analizy chemiczne oraz jak działają przyrządy pomiarowe.

Spotkanie edukacyjne miało na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o tym, jak istotna jest ochrona otaczającego nas środowiska.