Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat RWMŚ w Bydgoszczy z dnia 10.10.2023 r. w sprawie prognozowanej jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w dniach 11-12 października br. może wystąpić epizod podwyższonego stężenia pyłu. Według serwisu CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego mają wystąpić na terenie Polski od przedpołudnia 11 października do popołudnia 12 października br. i będą przesuwać się nad obszarem Polski z zachodu, poprzez centrum, na wschód.

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz.12:00 UTC 11 października br., Copernicus Atmosphere Monitoring Service (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202310100000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_central_europe&valid_time=202310111200)

 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz.3:00 UTC 12 października br., Copernicus Atmosphere Monitoring Service (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202310100000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_central_europe&valid_time=202310120300)

Obecnie w województwie kujawsko - pomorskim nie odnotowuje się wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Stężenia 1-godzinne pyłu PM10 dziś o 11:00 (10.10.2023 r.) – portal GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego, a nie jednogodzinnego.

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”. Ponadto pod adresem (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution) prezentowane są trzydniowe prognozy jakości powietrza dla obszaru całej Polski, aktualnie w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2).