Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowana przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu powietrza przy ul. Okrzei we Włocławku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Okrzei we Włocławku w dniach 16-18.10.2023 r. nie będą wykonywane pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w związku z pracami serwisowymi oraz kalibracją urządzenia pomiarowego. Wznowienie pomiarów zaplanowano na dzień 19.10.2023 r.