Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie

Informujemy, że w godzinach popołudniwych w dniu 19.10.2023 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Jeziornej w Nowej Rudzie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)