Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu powietrza przy ul. Okrzei we Włocławku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Okrzei we Włocławku wznowione zostały w dniu 20.10.2023 r. pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Przerwa w pomiarach trwała od 16.10.2023 r.