Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe - możliwa czasowa przerwa w dostępie do bieżących danych o jakości powietrza ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej w dniu 21 października br.

Informuję, że z powodu prowadzonych prac elektrycznych w sobotę 21 października br. w godzinach 8:00 -15:00 możliwy jest okresowy brak dostępu do danych pomiarowych ze stacji monitoringu jakości powietrza w Lublinie przy ul. Obywatelskiej.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu prac i przywróceniu połączenia dane zostaną automatycznie pobrane i uzupełnione za okres w którym nie było transmisji.

Przepraszamy za utrudnienia.