Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ozonu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego od dnia 21.10.2023 r. od godz. 17.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 24.10.2023 r. od godz. 10.00 przywrócono wyniki pomiarów ozonu na stacji.