Główny inspektorat ochrony środowiska
Wykład nt. monitoringu jakości powietrza dla studentów Uniwersytetu w Siedlcach

20 października br. pracownicy Departamentu Monitoringu Środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego - Oddział w Warszawie przeprowadzili wykład wraz z prezentacją stacji pomiarowej dla studentów Uniwersytetu w Siedlcach.

W trakcie wykładu omówiono rolę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w systemie zarządzania jakością powietrza, zakres zanieczyszczeń badanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyniki ocen jakości powietrza wykonywanych przez GIOŚ. Przedstawiono również możliwości dostępu do informacji o jakości powietrza poprzez portal Jakość Powietrza GIOŚ oraz aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.
Następnie studenci odwiedzili stację monitoringu jakości powietrza zlokalizowaną w Siedlcach przy ul. Konarskiego. Na stacji pracownicy GIOŚ przedstawili słuchaczom działanie pobornika pyłu zawieszonego oraz automatycznego analizatora do pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów. Zaprezentowano również  szereg czynności serwisowych stacji monitoringu jakości powietrza.

Pracownik DMŚ GIOŚ prowadzący wykład na tle prezentacji
Fot. 1. Pierwsza część wykładu - prezentacja

Pracownik CLB prezentujący pobornik do pomiaru pyłu zawieszonego

Fot. 2. Wizytacja stacji monitoringu jakości powietrza