Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora na stacji przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu od dnia 18.10.2023 r. od godziny 9:00 z uwagi na awarię urządzenia pomiarowego nie są wykonywane pomiary tlenków azotu.  

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.