Główny inspektorat ochrony środowiska
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej stacji monitoringu jakości powietrza w Połańcu

W dniu 23 października 2023 roku odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23.

Stacja zakupiona została w 2011 roku przez jeden z największych zakładów w południowo-wschodniej Polsce - Elektrownię w Połańcu, a od 2012 roku jest włączona do sieci Państwowego Monitoringu Środowiska. W latach 2012-2018 pracę stacji nadzorował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, a od 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W okresie od 2012 do 2022 roku na stacji w Połańcu uzyskano łącznie ponad 480 tys. 1-godzinnych wyników zanieczyszczeń powietrza. Praca mierników w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wpłynęła na ich techniczne wyeksploatowanie. Dlatego w 2022 roku, Zarząd Enea Elektrowni Połaniec S.A., uwzględniając rekomendację GIOŚ, podjął decyzję o modernizacji stacji. Aby unowocześnić system zakupiono nowe urządzenia do pomiarów zanieczyszczeń powietrza i parametrów meteorologicznych oraz kontener pomiarowy. Stacja w Połańcu spełnia obecnie wszystkie standardy i wymogi obowiązującego prawa w zakresie referencyjnych metodyk prowadzenia pomiarów. 

Obecnie zakres pomiarowy na stacji w Połańcu obejmuje 4 zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. Od momentu powstania wśród okolicznych mieszkańców, stacja pełni rolę informacyjno-edukacyjną. Wyniki pomiarów powietrza, aktualizowane co godzinę, są dostępne w czasie rzeczywistym na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”.