Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji pomiarowej w Rzeszowie na os. Nowe Miasto

Informujemy, że wznowiono pomiary dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Rejtana. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.