Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego od dnia 05.11.2023 r. od godz. 13.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 13.11.2023 r. od godz. 14.00 przywrócono wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji.