Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowa

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej od dnia 07.11.2023 r. od godz. 18.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 10.11.2023 r. od godz. 15:00 przywrócono wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji.