Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w pomiarach automatycznych pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Inowrocławiu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej przy ul. Solankowej w Inowrocławiu od godziny 13:00 dnia 10.11.2023 r. do godziny 12:00 dnia 13.11.2023 r., z uwagi na awarię urządzenia pomiarowego, nastąpiła przerwa w pomiarach automatycznych pyłu zawieszonego PM10. 

Pomiary pyłu zawieszonego PM10 na tej stacji prowadzone są równolegle dwiema metodami: automatyczną i manualną. 

Wyniki pomiarów manualnych z dni 10-13 listopada będą dostępne na stronie internetowej https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives po zakończeniu prac laboratoryjnych.