Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na dwóch stacjach: w Toruniu i w Grudziądzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na dwóch stacjach pomiarowych wznowione zostały pomiary po usunięciu awarii: przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu oraz przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu. Obecnie obie stacje pracują prawidłowo w pełnym zakresie pomiarowym.