Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja od dnia 24.11.2023 r. od godz. 10.00, spowodowany jest awarią łączności. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 25.11.2023 r. od godz. 06:00 przywrócono łączność ze stacją.