Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania oraz ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 05.12.2023 r. w Lwówku Śląskim wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 102 µg/m3.

 

W dniu 06.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki, lwówecki i m. Jelenia Góra.