Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 06.12.2023 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

- Nowa Ruda, ul Jeziorna 19 – stężenie 24-godz.: 103 µg/m3

- Jelenia Góra, ul. Ogińskiego - stężenie 24-godz.: 136 µg/m3

- Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego - stężenie 24-godz.: 105 µg/m3

 

W dniu 07.12.2023 r. w  powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, m. Jelenia Góra, m. Legnica, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).