Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 08.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat  kłodzki i miasto Jelenią Górę.