Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Świnoujściu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 (100 µg/m3) w dniu 08.12.2023 r. w Świnoujściu.

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania w Świnoujściu, ze względu na wzmożoną emisję zanieczyszczeń z ogrzewania budynków.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.