Główny inspektorat ochrony środowiska
Wadowice - zakończenie pomiarów okresowych

Informujemy, że z dniem 11.12.2023 roku pracę zakończyła mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Wadowicach, ul. Bałysa.

Dane pochodzące z pomiarów jakie odbyły się w 2023 roku dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.