Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie stacji monitoringu powietrza w Lesznie z ul. Kiepury 45 na ul. Prusa 33

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która do 8 grudnia 2023 roku funkcjonowała w Lesznie przy ul. Kiepury 45 została przeniesiona na ul. Prusa 33. Zmiana lokalizacji nastąpiła ze względu na zmieniające się otoczenie i planowane remonty w pobliżu stacji.

Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Leszno znajduje się w strefie wielkopolskiej podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane w 2023 roku na stacji w Lesznie przy ul. Kiepury zostaną wykorzystane do oceny jakości powierza za rok 2023. Natomiast wyniki uzyskane w 2024 roku na stacji w Lesznie przy ul. Prusa zostaną wykorzystane w ocenie jakości powierza za rok 2024.

 

Stacja monitoringu powietrza w Lesznie przy ul. Prusa.