Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w związku z zakończeniem prac związanych z budową ścieżki rowerowej w rejnie ul. Piłsudskiego i ul. Asnyka, wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.