Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza ze Świnoujścia do Dąbek

Informujemy, że z dniem 20.12.2023 r. zakończono prowadzenie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza, która w 2023 roku funkcjonowała w  Świnoujściu. Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, na 2024 rok została przeniesiona do Dąbek i zlokalizowana przy ul. Sztormowej.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenków azotu NO2/NO/NOX, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne "Jakość powietrza w Polsce".

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Miejscowość Dąbki, w której będzie funkcjonowała stacja, znajduje się w „strefie zachodniopomorskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim. Wyniki uzyskane w 2024 roku na stacji  w Dąbkach zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2024.

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Dąbkach, ul. Sztormowa