Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora PM10 na stacji pomiarowej w Gajewie

Od dn. 26.12.2023 r. godz. 11.00 trwa awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Gajewie.

Po usunięciu awarii dane będą ponownie dostępne.