Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Siedlcach

Informujemy, że  w dniu 03.01.2024 r. zostały wznowione pomiary zanieczyszczeń oraz odpowiednio pobrane i uzupełnione brakujące wyniki na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Siedlach przy ul. Konarskiego. 

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe