Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie stanowisk pomiarowych na stacjach monitoringu powietrza w woj. śląskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2024, od 01 stycznia 2024 roku zostały zamknięte następujące automatyczne stanowiska pomiarowe: dwutlenku siarki (SO2) na stacji w Gliwicach, przy ul. Mewy oraz tlenku węgla (CO) na stacji w Żorach, na Os. Sikorskiego.

Na terenie województwa śląskiego znajduje się odpowiednia liczba stanowisk pomiarowych dwutlenku siarki i tlenku węgla, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie.