Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci pomiarów jakości powietrza w 2024 roku.

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, od stycznia 2024 roku w małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza zaszły następujące zmiany:

 

Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Wysowej-Zdroju.

01 stycznia 2024 roku, w parku zdrojowym w Wysowej-Zdroju (strefa uzdrowiskowa A) uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza 
tła miejskiego. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren B(a)P.

 


Dodatkowo informujemy, że Wysowa-Zdrój znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane
na nowej stacji w Wysowej-Zdroju zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2023.  

 

Przeniesienie komunikacyjnej stacji monitoringu powietrza w Krakowie z ul. Dietla na ul. Kamieńskiego.

W styczniu 2024 roku stacja komunikacyjna, która w poprzednich latach pracowała przy ul. Dietla zostanie przeniesiona na ul. Kamieńskiego. Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz tlenków azotu (NO, NOx, NO2).
 

Zamknięcie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Wadowicach oraz zmiany na stanowiskach pomiarowych.

Z końcem 2023 roku pracę zakończyła mobilna stacja pomiarów jakości powietrza w Wadowicach.

Zamknięte zostały stanowiska pomiaru: tlenków azotu (NO, NOx, NO2) oraz ozonu (O3) na stacji w Trzebini, benzenu (C6H6) na stacji w Nowym Sączu, oraz benzenu (C6H6) na stacji w Krakowie przy ul. Bujaka.
Uruchomione zostały stanowiska pomiaru: benzenu (C6H6) na stacji w Trzebini.

Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy małopolskiej w województwie małopolskim .

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu  na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.