Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w 2024 roku w sieci monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, od stycznia na stacjach pomiarowych w województwie świętokrzyskim dokonano następujących zmian:

  1. Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza została przeniesiona z Włoszczowy do Skarżyska-Kamiennej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.
  2. Zamknięte zostało automatyczne stanowisko pomiarów benzenu na stacji komunikacyjnej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108.

Dane z automatycznych pomiarów na stacji w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 82 dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 82