Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.01.2024, powiat działdowski
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 09.01.2024 r. na terenie powiatu działdowskiego.
 
Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.