Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie braku wyników ze stacji pomiarowej w Kościanie oraz Pile

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników ze stacji pomiarowych w Kościanie oraz Pile spowodowany jest awarią. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.