Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 9 stycznia 2024 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na części województwa mazowieckiego (powiaty: legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski, pułtuski, m. Warszawa, m. Radom).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożony ruch pojazdów.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.