Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w miejscowości Guty Duże

Informujemy, że o godz. 13:00 w dniu 09.01.2024 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Guty Duże, gmina Czerwonka.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe