Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o wystąpieniu w dniu 10.01.2024 r. przekroczenia   poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 - 107,8 μg/m3, na terenie powiatu działdowskiego.
Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.