Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

dniu 9 stycznia 2024 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 152 µg/m3,

- dniu 9 stycznia 2024 r. w Wałbrzychu wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 126 µg/m3,

- w dniu 10 stycznia na części woj. dolnośląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3). Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki, miasto Jelenia Góra i miasto Wałbrzych.

Ponadto informujemy, że w dniach 10 i 11 stycznia na części woj. dolnośląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3):

- prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, oławski oraz miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław.

- prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: karkonoski, kłodzki, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra.