Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu przekroczenia w dniu 9 stycznia 2024 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na części województwa mazowieckiego (miasto Warszawa - dzielnica Śródmieście) oraz o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 10 stycznia 2024 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na części województwa mazowieckiego (miasto Warszawa - dzielnica Śródmieście).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu pojazdów.

Pełna treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.