Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 11.01.2024 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim i miasto Opole dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Brzegu przy ul. Poprzecznej wyniosło 102,0 µg/m3, Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 160,5 µg/m3, Opolu przy ul. Koszyka wyniosło 191,7 µg/m3, Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 107,5 µg/m3 i Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 204,2 µg/m3

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 12.01.2024 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.