Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o przekroczeniu w dniu 11.01.2024 r. poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji: w Krośnie przy ul. Kletówki, oraz przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji: w Mielcu przy ul. Biernackiego.