Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r. na stacji Oświęcim, ul. J. Bema – 113 μg/m3
Na dzień 12.01.2024 r. nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.