Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Lwówka Śląskiego do Chojnowa

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w latach 2022-2023 mierzyła jakość powietrza w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego 1A, w 2024 roku została przeniesiona do Chojnowa i zlokalizowana przy ul. S.Małachowskiego 7, na terenie należącym do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Uzyskane w 2024 roku na stacji mobilnej w Chojnowie zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2024.