Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora NO2 na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16

W dniu 12.01.2024 r. ok. godz. 8.00 nastąpiła awaria analizatora NO2 na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.