Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16

W dniu 10.01.2024 r. ok. godz. 11.00 nastąpiła awaria analizatora benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.